Napredak nanotehnologije u slijedećih 15 godina

Nanotech Nanotehnologija – manipulacija materijalima i strojevima na molekularnoj i atomarnoj (milijarditom dijelu metra) razini obećava uzbudljiv razvoj u slijedećih petnaestak godina. Donosimo...
Continue Reading 1 comment
Biotechnology

Što nam može ponuditi Biotehnologija?

  Biotechnology Ukratko definirano – biotehnologija je upotreba živućih organizama u rješavanju problema ili izradi proizvoda. Iz ove definicije može se zaključiti da je biotehnologija...
Continue Reading 3 comments

Mogu li klasne podjele prerasti u evolucijske?

Cyborg Američki futurolog Paul Saffo razvio je teoriju prema kojoj bi se bogata manjina svjetske populacije u budućnosti mogla odvojiti u zasebnu vrstu. Budućnost će, prema Saffou, obilježiti fuzija...
Continue Reading 1 comment