Metode predviđanja 1.dio: Što proročica Pitija i ruski nuklearni arsenal imaju zajedničko? Delphi metoda

Delphi
Delphi

Metode predviđanja 1. dio: Delphi, jedna od češće upotrebljavanih prognostičkih metoda nazvana je po najpoznatijem proročištu staroga vijeka na Parnasu u Grčkoj. U hramu boga Apolona, proročica Pitija izricala je svoja proročanstva, dok su iz pukotine u stijeni izbijale hladne omamljujuće pare. Iznad otvora sjedila je Pitija i omamljena parama nesuvislo i dvosmisleno odgovarala na upite.

No, slikovito ime ove prognostičke metode ipak je jedina dodirna točka sa grčkim proročištem. Delphi metoda je strukturirana znanstvena metoda sa jasnim pravilima i procedurom.

Početci Delphi metode

RAND Corporation
RAND Corporation

Tijekom 1953. godine, znanstvenici Olaf Helmer i Norman Dalkey, obojica zaposlenici RAND (Research ANd Development) korporacije razvili su ispitivački proces za kojeg su vjerovali da će generirati rezultate točnije nego što ih generiraju tradicionalni načini prikupljanja stavova, mišljenja i ekspertiza.

Glavna ideja njihove novonazvane Delphi metode bila je okupiti eksperte sa zadanog i promatranog područja. Delphi treba omogućiti da svatko bez bojazni iznosi svoje mišljenje, tuđe prosuđuje po sadržaju, a ne po osobi koja ga je iznijela. Zato su odgovore stručnjaka čuvali odvojeno, a sami stručnjaci sudjelovali su anonimno kako bi se minimizirao socijalni utjecaj. Kasnije su odgovori analizirani i pronalazile su se točke u kojima se stručnjaci slažu ili im se mišljenja razilaze. Slijedeći korak je predstavljanje sažetaka i zaključaka anketa sudionicima, također anonimno. Tada oni bez pritiska grupe čitaju tuđa razmišljanja te ih mogu uzeti u obzir prilikom svog novog odgovora, kojeg su slobodni i revidirati.

Upotreba

Delphi metoda prvi put je upotrijebljena tijekom vrhunca hladnog rata za otkrivanje odgovora na tajna vojna pitanja poput “Koliko je sovjetskih atomskih bombi potrebno da bi se uništila cjelokupna američka proizvodnja oružja?”. Ovakva istraživanja provođena su kako bi se dobio širi pregled mišljenja u nadi povećanja točnosti projekcija i prognoza. Tijekom godina delphi metoda proširila se iz vojno-industrijskog kompleksa i danas služi za predviđanja na raznim područjima:

 • Tehnološke prognoze, brzina razvoja i otkrića novih tehnologija
 • Razna sociološka istraživanja
 • Ekonomska predviđanja
 • Donošenje odluka i planiranje
 • Marketing
 • Pitanja javne politike
 • Zdravstvo
 • Obrazovanje
 • Ekološke prognoze
 • Procjene koje se tiču kvalitete života
 • Procjene vrijednosti i preferencija
 • Utjecaj novih tehnologija na društvo i ekonomiju

Prednosti Delphi metode

Kolektivni rad i zajednički napor usmjeravaju sudionike-stručnjake ka rješavanju problema, a broj informacija koje posjeduje grupa prelazi broj i kvalitetu informacija pojedinca. Tijekom rada grupe povećava se broj relevantnih faktora i raznih aspekata i događaja, jer svako uočava neki aspekt i problem koji nisu učili drugi. Prednost je i i zbjegavanje gotovo svih vrsta grupnih utjecaja koji se pojavljuju u komunikaciji licem u lice i kad se znaju identiteti sudionika.

Nedostatci Delphi metode

Više puta ponovljeni stavovi mogu utjecati na zajedničko mišljenje, bez obzira na njihovu stvarnu vrijednost, uz činjenicu da se ne zna tko ih je izrekao.Osim toga, postoji i osjetljivost grupnog mišljenja na utjecaj dominirajućeg, autoritarnog pojedinca što može utjecati na tijek donošenja stavova. Netko se može nametnuti svojim odgovorima i zaključcima npr. onaj tko je agresivnije argumentirao svoj stav može izgledati uvjerljiviji iako je možda posve u krivu.

Svakako pogledajte i ostale članke u seriji:

Metode predviđanja

Izvori:

http://infoz.ffzg.hr/Afric/VjekoBZ/CITABAZU.asp?kljuc=282&index=0

http://www.foi.hr/CMS_library/studiji/dodiplomski/IS/kolegiji/mis/prognoziranje.doc

http://en.wikipedia.org/wiki/Delphi_method

http://www.wfs.org

Add Comment RegisterAdd Comment